عالمیان: شوکه شدیم

عالمیان: شوکه شدیم

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران گفت که او و برادرش در بازی‌های آسیایی هانگژو به دنبال تاریخ‌سازی هستند.