نقد و معرفی کتاب حرمسرای قذافی

نقد و معرفی کتاب حرمسرای قذافی

سه امتیاز- قذافی با وجود شعارهایی که می داد بیمار متوهمی بود که زندگی بسیار از افراد را در لیبی تغییر داد و سکاندار زندگی افراد بود.

نقد و معرفی کتاب بیرون در

نقد و معرفی کتاب بیرون در

محمود دولت آبادی در رمان کم حجم خود، ماجرای اتفاقات عجیب برای «آفاق» را در روزهای نزدیک به انقلاب 1357 روایت می کند.