تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 دی 1402 - 11:26
کد خبر : 7407

رد اعتراض باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته استیناف

رد اعتراض باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته استیناف
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را درباره پرونده‌های مختلف صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سه امتیاز و به نقل از ‌سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته استیناف به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران به طرفیت رضا اسدی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال نسبت به بخشی از آن در مورد هزینه دادرسی محکومیت یافته باشگاه نسبت به دعوای آقای رضا اسدی بازیکن سابق آن باشگاه که پیرو اصل محکوم به مبلغ ۲۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به پرداخت مبلغ ۴۵۲ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردید با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌گردد، این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان به طرفیت رامین آقالو نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بابت باقی مانده دستمزد بازیکن و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان به طرفیت رضا خالقی‌فر نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۲ ریال بابت باقی مانده دستمزد بازیکن تجدیدنظرخوانده برابر قرارداد و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر می‌گردد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف فرزاد جعفری به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی هوادار نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال غرامت ناشی از فسخ غیر موجه قرارداد با باشگاه تجدیدنظرخوانده و مبلغ ۲۷۰میلیون و ۲۱۱ هزار ریال هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با توجه به غیر موجه بودن فسخ قرارداد و دریافت دستمزد بابت فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ و مستنداٌ به بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه شهرداری همدان به طرفیت ایمان رئیسی‌نسب نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه یه پرداخت مبلغ ۴۲۰ میلیون ریال بابت باقی مانده مطالبات و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس به طرفیت آقای میثم آقایی نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نه میلیارد ریال بابت غرامت ناشی از فسخ غیر موجه یک طرفه قرارداد فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و مبلغ پنج میلیارد ریال بابت باقی مانده دستمزد و پاداش قرارداد فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به علاوه هزینه دادرسی صادر شده است نظر به اینکه مبنای محاسبه غرامت مابه التفاوت دستمزد قرارداد تجدیدنظرخوانده با تجدیدنظرخواه برای فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال) و فسخ قرارداد مذکور و پیوستن تجدیدنظرخوانده به تیم ون پارس نقش‌جان برای همان فصل با مبلغ پانزده میلیاردریال می باشد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره، عیناً تایید و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه آلومینیوم اراک نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به هفتصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل پرتاب اشیاء و فحاشی نسبت به مقام رسمی از سوی تماشاگران منتسب و نقض اصول کلی رفتار از طریق ورود کادر فنی به زمین مسابقه منجر به وقفه در مسابقه فوتبال بین دو تیم آلومینیوم اراک و پیکان تهران از سری مسابقات لیگ برتر (هفته یازدهم) کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تایید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه تراکتور سازی تبریز نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل سردادن شعارهای نژاد پرستانه از سوی تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم تراکتور تبریز و فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر ( هفته یازدهم) کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تایید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف آقای علی مهدی‌زاده مربی تیم سپاهان اصفهان نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه ( داور ) در جریان مسابقه فوتبال دو تیم ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان از سری مسابقات لیگ ۱۸ ساله ها کشور نظر به اینکه برابر دستورالعمل های موضوعه جزای نقدی تعیین شده قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا در خصوص محرومیت مشارالیه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید به عمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تایید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.