تاریخ انتشار : دوشنبه 12 مهر 1400 - 9:46

صفحه اول روزنامه های ورزشی دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰

صفحه اول روزنامه های ورزشی دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰
روزنامه های ورزشی 12 مهرماه بیشتر به قهرمانی حسن یزدانی مقابل تیلور کشتی گیر آمریکایی پرداخته اند.

روزنامه گل فرهیختگان روزنامه شوت روزنامه شهرآرا روزنامه ایران ورزشی روزنامه خراسان ورزشی روزنامه خبر ورزشی روزنامه آوای استقلال