کیت مخصوص ملوان به یاد مردم زلزله زده‌ی خوی

کیت مخصوص ملوان به یاد مردم زلزله زده‌ی خوی

سه امتیاز-باشگاه ملوان در بازی نساجی مازندران و به یاد مردم زلزله زده خوی یت جدیدی رونمایی کرد.لباس‌های ملوان پس از این دیدار برای کمک به مردم زلزله زده ی خوی به مزایده گذاشته خواهد .شد