نقد و معرفی فیلم ماهورا

نقد و معرفی فیلم ماهورا

به گزارش پایگاه خبری ۳ امتیاز، فیلم ماهورا روایتی از دوران جنگ تحمیلی است که بخشی از جنگ را در روستای مرزی روایت می‌کند. با رعایت جزییات، اجرای دقیق سنت‌های محلی فیلم با کیفیت بالا رقم زده است. شما تا انتهای فیلم اطلاع ندارید و احتمالاً هم حدس نمی‌زنید که چه اتفاقی می افتد. فیلم