تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 شهریور 1400 - 20:44

گزارش تصویری تمرین گل گهر سیرجان(۱۰ شهریور ۱۴۰۰)

گزارش تصویری تمرین گل گهر سیرجان(۱۰ شهریور ۱۴۰۰)
شاگردان قلعه نویی تمرینات خود را برای لیگ بیست و یکم پیگیری کردند.

سعید صادقی در تمرینات گل گهر محسن فروزان در تمرینات گل گهر میلاد زکی پور و احمد زنده روح