تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهریور 1400 - 13:41

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

صفحه اول روزنامه‌های ورزشی ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰
روزنامه های ورزشی نهم شهریور به خریدهای احتمالی سرخابی ها و بازی دوستانه تیم ملی پرداخته اند.